Toimitilojen vuokraus

Huoneiston vuokraaminen, hinta ja vuokrausperusteet ulkopuolisille

I   Kokous- ja tilaisuuskäyttö

Vuokralaiset:  yhdistykset, yritykset

Käyttöaika: arkisin kello 21 asti

Vuokran suuruus: 25 € kerta

Käyttöehtoja: Säännöllisesti vähintään kerran kuussa tiloja käyttävillä on oma avain. Kuittaavat avaimen haltuun saaduksi kerran vuodessa, jonka yhteydessä allekirjoitetaan ja tarkistetaan vuokran määrä ja ehdot. Tilaisuudessa ei tarvitse olla yhdistyksen jäsentä paikalla.

Toivotaan, että varaajat ilmoittavat halukkuutensa käyttää tilaa kuukautta ennen tilaisuutta. Edellisen vuoden vuokrien oltava maksettuna Jyty Länsirannikko ry:n tilille ennen kuin uusi sopimus solmitaan.

Päiväkäytössä huomioitava, että huoneistossa työskennellään myös päivisin.

Jyty Länsirannikko ry:n eläkeläiset saavat tilan maksutta kokous- tilaisuuskäyttöönsä ja luovutetaan heille yksi avain kuittausta vastaan

II  Virkistys- ja viihdekäyttö

Vuokralaiset:  yhdistykset, yritykset, yksityishenkilöt (perhejuhlat tms)

Käyttöaika: Tilaisuuden on päätyttävä viimeistään kello 22.00, jolloin  huoneiston on  oltava tyhjä henkilöistä. Mahdollisia jälkisiivoustöitä voidaan erikseen sovittaessa suorittaa seuraavana päivänä. Jyty Länsirannikko ry:n hallituksen jäsen tekee tarkastuskäynnin ja kuittaa avaimen vastaanotetuksi.

Vuokran suuruus: 50 € kerta suoritettava ennen tilaisuutta ja avaimen luovutusta.

Käyttöehtoja: Tilaisuudessa on oltava läsnä Jyty Länsirannikko ry:n jäsen; suotavaa on, että ko. jäsen  hallituksen jäsen tai varajäsen taikka toimikunnan jäsen, joka kuittaa avaimen vastaan otetuksi, vastaa henkilökohtaisesti järjestyksestä, omaisuudesta Jyty Länsirannikko ry:n tai taloyhtiön huoneiston kiinteästä omaisuudesta.

Tupakointi on sallittu ainoastaan ulkona.  Rappukäytävässä ja tuuletusparvekkeella oleskelu kielletty. Ulko-ovi ja huoneiston ovi on pidettävä kiinni ja suljettava tilaisuuden päätyttyä. Juomien ja ruokien nauttiminen on kielletty muualla kuin Jyty:n huoneistossa.

Jyty Länsirannikko ry:n puolesta vuokrasopimukset tekee, sopii, laatii ja avaimen luovuttaa sekä vastaanottaa ja valvoo Leila Lahtinen puheenjohtaja tai Riitta Kiuru rahastonhoitaja.

III Jyty Länsirannikko ry:n omat jäsenet

Kokous-ja tilaisuuskäyttö hinta 0 €, jäsenen omat virkistys-ja viihdekäyttö hinta 30 €. 

Hinnat tarkistetaan vuosittain, tiedotetaan vuokraajille ja jäsenistölle!

Vuokrat laskuttaa rahastonhoitaja Riitta Kiuru, kiurur@dnainternet.net. Ilmoittakaa laskutustietonne Riitta Kiurulle!