Jäsenasiat

Jäsenmaksut vuonna 2021

 

Jäsenmaksu  1,32 % ennakonpidätyksen alaisesta palkasta

Muistathan, että ammattijärjestön jäsenmaksun saa vähentää verotuksessa.

 

Euromääräinen jäsenmaksu 5 €/kk

Euromääräistä jäsenmaksua 5 €/kk maksavat jäsenet, jotka vähintään 30 päivän ajaksi ovat jääneet vaille palkkaa: virkavapaa, työloma, opiskelu, sairausloma, karenssi, Kelan päiväraha, kuntoutustuki (=määräaikainen työkyvyttömyyseläke) ja äitiys-, isyys-, hoito- ja vanhempainvapaa. Säilytät jäsenoikeutesi liitossa ja työttömyyskassassa jättämällä hakemuksen euromääräisestä maksusta yhdistykselle. Myös määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevat maksavat euromääräistä jäsenmaksua.

 

Kannatusjäsenmaksu 36 €/vuosi

Ilmoita vanhuuseläkkeelle jäämisestä yhdistyksen jäsenasianhoitajalle. Halutessasi voit jäädä eläkeläisjäseneksi maksamlla kannatusjäsenmaksun. Eläkeläisjäsenillämme on Jytyn jäsenedut pois lukien ansiotyöhön liittyvät etuudet. Jäsenedut on kerrottu sivulla www.jytyliitto.fi ja Jäsenen oppaassa, joka ilmestyy vuosittain Jyty-lehden liitteenä. Voit osallistua yhdistyksemme järjestämiin vapaa-ajan tapahtumiin ja kokouksissamme sinulla on läsnäolo- ja puheoikeus. 

 

Ilmoita muutoksista

Kun osoitteesi tai nimesi muuttuu, ilmoita siitä Jytyn jäsenrekisteriin: puh. 020 789 3720 tai päivittämällä itse tietosi Jässärissä.  Jässäri on jäsenen omien jäsentietojen tarkasteluun ja päivittämiseen tarkoitettu verkkopalvelu. Jässärin avulla voit tehdä muutoksia omiin yhteystietoihisi ja muihin perustietoihisi.

Pidä yhdistys ajan tasalla muista muutoksista: jäsenmaksutapa, työnantaja, nimike tai palvelussuhde. Ilmoita yhdistyksellesi, kun olet poissa palkallisesta työstä (äitiysloma, hoitovapaa, opiskelu, varusmies-, siviilipalvelu, ulkomaillaolo, sairasloma, työttömyys, eläkkeellä, vuorottelu- tai virkavapaa) tai jos vaihdat yhdistystä tai liittoa. Jäsenrekisterin tietoihin pohjaavat työttömyyskassan jäsenyys, vakuutusedut, maksuton oikeusapu ja muut.

Muista ilmoittaa sähköpostiosoite tai sen muutos yhdistyksen tiedottajalle, jos haluat tietoa mm. yhdistyksen tapahtumista.

 

Lisätiedot:  Jäsenasiainhoitaja Heidi Suominen, heidi.suominen(@)pori.fi